Rekrutacja i selekcja – to tradycyjny sposób pozyskiwania pracowników, stosowany przez wiele firm. W odróżnieniu od rekrutacji Direct i Executive, nie jest to proces utajniony. Prowadzi się go najczęściej poprzez zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w gazetach, na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Po uprzednim ustaleniu z klientem profilu idealnego kandydata, napływające aplikacje są selekcjonowane pod kątem ich zgodności z wymogami rekrutacyjnymi, następnie prowadzone są wywiady kompetencyjne z potencjalnymi kandydatami. Osoby spełniające wymagania, prezentowane są podczas zorganizowanych przez Bytner Partners spotkaniach z przedstawicielami firmy zlecającej rekrutację.