Development Center – ze względu na obecną dynamikę zmian zachodzących w środowisku pracy, nowoczesna firma musi być przygotowana do ciągłego rozwijania się, tak aby była wstanie nie tylko dotrzymać kroku ale i wyjść ponad oczekiwania rynku. Ponieważ efektywne i dynamiczne działanie jest związane z sumą potencjału ludzkiego, stworzona została metodologia DC, będąca najbardziej wartościową metodą diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników. Polega ona na wielowymiarowej ocenie umiejętności przez asesorów, którzy obserwują pracowników wykonujących różnorakie zadania grupowe. Asesorzy podczas obserwacji sposobu działania pracownika, jego umiejętności współpracowania z grupą, przyjętych przez niego sposobów radzenia sobie z zadaniami, są wstanie określić obecny poziom kompetencji oraz wskazać obszary, w których niezbędne jest nabycie nowych umiejętności, pokonanie własnych ograniczeń. Wyniki badania wraz z ich omówieniem przez asesora, udostępniane są pracownikowi podczas indywidualnego spotkania. Dodatkowo, informacje te są przekazywane kierownictwu firmy, tak aby mogła zastosować rekomendowane zmiany, poprzez organizację szkoleń, przygotowanie ścieżek karier, dopasowanie obowiązków.