Direct Search – jest metodą rekrutacyjną, polegającą na bezpośrednim i precyzyjnym poszukiwaniu na rynku odpowiednich specjalistów i menedżerów. Posługując się tą metodologią, identyfikujemy odpowiednich kandydatów dzięki analizie firm, ich struktur, grup zawodowych oraz pracowników mogących spełniać wymagania konieczne do obsadzenia stanowiska. Proces rekrutacyjny składa się z następujących czynności: stworzeniu listy firm o profilu konkurencyjnym lub zbliżonym do branży naszego kontrahenta,  zidentyfikowaniu w nich specjalistów spełniających założenia rekrutacyjne, przeprowadzeniu wywiadów kompetencyjnych, stworzeniu raportów ze spotkań i przedstawieniu wyselekcjonowanych kandydatów. Czas trwania całego procesu wynosi zazwyczaj 6 tygodni, od momentu podpisania umowy zlecającej rekrutację do wyboru prezentowanego kandydata przez naszego klienta.