Assessment Center – jest to jedna z najbardziej efektywnych metod umożliwiających ocenę kandydata w procesie rekrutacji. Umożliwia ona kompleksowe zbadanie kandydatów pod względem posiadanej wiedzy, przygotowania merytorycznego oraz umiejętności interpersonalnych. Podczas sesji AC wykorzystujemy testy psychologiczne, różnego rodzaju formy wywiadów, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu behawioralnego, umożliwiającego poznanie i zrozumienie sposobu podejmowania decyzji i działania kandydata. Oceniamy profil psychologiczny kandydata, jego możliwości intelektualne, sprawdzamy zasób posiadanej wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania na podstawie konkretnych przykładów – testy umiejętności, zadania próbne.\

Przed wyborem odpowiednich technik i sposobów oceny kandydata, konieczne jest przeprowadzenie analizy stanowiska, o które będzie się ubiegał, stworzenie profilu pracownika, określenie niezbędnych pożądanych oraz dodatkowych kompetencji, którymi powinien się cechować idealny kandydat.