Audyt Menedżerski – jest to metoda mająca za zadanie rozpoznanie i określenie poziomu umiejętności, wiedzy i kompetencji kadry menedżerskiej. Może stanowić zarówno ocenę potencjału obecnej kadry jak i pełnić funkcję wytycznej związanej z prowadzoną rekrutacją. Metoda ta polega na przeprowadzeniu wielowymiarowych badań, określających możliwości obecnego zespołu, oraz odniesienie ich do strategii działania i rozwoju firmy na kolejne lata. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, pracodawca może zidentyfikować mocne strony swojej kadry, jak również obszary, w których niezbędna jest poprawa. Audyt prowadzony jest przez doświadczonych konsultantów, korzystających z metodologii omówionej wcześniej ze zleceniodawcą. Proces kończy się stworzeniem i przekazaniem firmie zlecającej raportu, zawierającego obserwacje, ocenę, wnioski i proponowane rozwiązania, wraz ze wskazaniem możliwych sposobów ich płynnego i efektywnego wprowadzenia, związanego ze strategią rozwoju firmy zleceniodawcy.