Executive Search – jest formą poszukiwań bezpośrednich, ukierunkowanych na pozyskanie wyższej kadry menedżerskiej, dyrektorów departamentów,  członków zarządu spółek i prezesów. Kolejność  i rodzaj prowadzonych działań jest taka sama jak w przypadku metodologii Direct Search. Rekrutację prowadzi  konsultant o długoletnim doświadczeniu i znajomości branży, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, konieczne do rozpoznania i zrozumienia zarówno potrzeb klienta jak i rzeczywistych umiejętności i dokonań kandydatów. Wywiady przez nas prowadzone mają na celu zbadanie gotowości i chęci kandydata do ewentualnej zmiany pracy, poznanie jego motywacji, zbadanie profilu psychologicznego, poznanie dokonań, zebranie referencji. Oprócz wymiernego efektu naszych działań, w postaci zatrudnionego kandydata, klient otrzymuje również dodatkowe informacje, związane z opinią na temat jego firmy na rynku oraz postrzegania jej przez interesujących go specjalistów.